Dekrety Wielkiego Kronikarza Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Rozkazy Głównego Dowodzącego Gwardią Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Dekrety Mistrza Ceremonii Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze,

Dekrety Konsulów Generalnych Unii Międzymorza M.CH.I.

Dekrety Kanclerza Rady Królewskiej

Dekrety Wielkiego Mistrza Kapituły Monarchicznego i Dziękczynnego Krzyża Świętego Stanisława Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Dekrety Wielkiego Mistrza Kapituły Monarchicznego i Dziękczynnego Krzyża Świętego Stanisława Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Dekrety Wielkiego Herolda Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Dekrety Generała Dworu Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze